Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2021.02.27

Emlékezz a jövődre!

    Szól a rádió...                                                                     szol-a-radio.png

 

 

Ha a földgolyó minden idős emberét valakinek sikerülne egy hirtelen kézmozdulattal eltávolítania közülünk, alighanem szinte azonnal meg tudná valósítani a totális kontrollon alapuló, antikrisztusi rendszerét. 


A mai fiatalság zöme alig ismeri a történelmet, a családi történetek nem igazán érdeklik, nem ismeri a múltat, amiből pedig rengeteget lehet tanulni. 
Egy idős ember visszaemlékezései nemcsak tárgyi tudást adnak az embernek, hanem örök tanulságokra is rámutatnak, bölcs gondolkodásmódot is megosztanak a hallgatósággal. 
Amikor Dávid király a halálos ágyán feküdt, nem mulasztotta el, hogy felsorolja Salamonnak - a trónon őt követő fiának - saját élete tapasztalatait, az uralkodással kapcsolatos legfontosabb szempontokat, a megfelelő hozzáállást azokhoz az emberekhez, akik támogatták őt egész élete során, illetve ellenkezőleg, akik mindvégig aláásták tekintélyét. 
Név szerint említette fia előtt azokat az embereket, akikre különösképpen figyelnie kell majd. 
Ugyanis az emberi történelem minden egyes mozzanata személyfüggő - s Dávid királyunk ezt jól tudta.
Kifinomult érzékkel ismerte fel, kik azok az emberek, akik majd fia számára is megbízhatóak lesznek, és kik azok, akik hűtlenek maradnak. 
Az ember idős korára - ideális esetben - óhatatlanul is bölcsebbé válik és keresi azokat a fiatalokat, akik alkalmasak lehetnek a bölcsesség útján való tanulásra. 

Mert ez a bölcsesség egyik alap-titka: a taníthatóság. 

Az önfejű, konok, érdekorientált, Istent tagadó vagy figyelmen kívül hagyó lélek pedig nem tanítható; az ilyet bolondnak nevezi Isten Beszéde.
                           
A holokauszt-túlélők rohamos elhalálozásával eltűnik a világból az az élő, emlékezésre tanító szellem is, amely történelmünk rákos fekélyére emlékeztet bennünket. 
Ez nagy veszélyekkel is járhat!

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zsolt%C3%A1rok+78&version=ERV-HU


Az idősek bölcsessége és tapasztalata nem adódik át automatikusan a fiatal korosztálynak. Egyre csökken azon fiatalok száma, akik ténylegesen odafigyelnek az idősek figyelmeztetéseire, intésére.
A modernkori böngészők, az internet, a Google sem tudhatja mindenre a választ. Legfőképpen azért nem, mert 
- soha nem lehet benne a bölcsesség szelleme. 
- Nincs benne engedelmesség. 
- Nincs benne szabad akarat.


Isten Igéjének, a teljes Bibliának az olvasása, és az Ige ihlette prédikációk hallgatása azonban képes megtartani a fiatal lelket is.

Fel kell emelnünk Isten Beszédét, annak oltalmában kell élnünk, ha nem akarunk az elveszettek sorsára jutni.
Az a nemzet, ahol Isten Igéjét felemelik, az felemeltetik kegyelemből, Isten ereje által.
Korunk média-háborújának harcaiban, 

a hazugságok hálójában 

egyre többen lelik halálukat. Egyre többen esnek el és gabalyodnak bele a 
---hízelgéssek és a képmutatások hálójába.


Szemünk előtt hullanak el istentagadó nagy elmék, művészek, mert nem találnak kapaszkodót. Pedig nincs más alap, amelyre az ember bizton állhatna, csakis Az, Akit az öröklétből, kegyelemből kapott az elhalófélben lévő emberiség kétezer évvel ezelőtt.
2000 ÉV...!
A világ mindent megtesz azért, hogy az ember olyan dolgokba kapaszkodjon, olyan dolgokhoz ragaszkodjon minden erejével, aminek 

sem értelme, sem megtartó ereje nincsen. 

Bevehetetlen várnak tűnő, hatalmas kastély-házainkban, legújabb divat szerint megvarrt, osztályon felüli ruháinkban, kiváló autóinkban, legújabb okostelefonjainkban, divatos, elit vagy sznob baráti társaságainkban nincs meg (nincs meg!!) az az erő, az a képesség, amely teljes biztonságot adhatna nekünk.
Tárgyak és más emberek nem tudnak minket megtartani!

Mert nincsen bennük örök erő...
Egy haldokló világból csak egy egészséges, örök erő vezethet ki bárkit is. Ezt az erőt kaptuk meg a Messiásban, amikor megtörtént a megváltásunk. Ezt a történelmi tényt kell felerősíteniünk magunkban, észben tartanunk.


___SZÓL A RÁDIÓ__


Régen, amikor nagyszüleink a rádióban valami fontosat hallani akartak - amikor megkezdődtek a hírek -, hogy túlkiabálhassa a bemondó a gyerekricsajt, az öregek felhangosították a rádiót. Odamentek, feltekerték a hangerő gombját, leültek a rádió mellé helyezett székre és minden figyelmüket a legfontosabb híreknek szentelték.
Így kell nekünk is felhangosítanunk magunkban Isten  Beszédét és Igazságát, letűnt korok okos tanulságait, az idősek figyelmeztetését, és a bölcs beszédeket.

A károgó várjak ideje lejárt. 
Nekik is meg kell térniük, különben elvesznek. 
A károgó varjak hangját nem csak lehalkítaniunk kell, hanem célirányosan kikapcsolnunk. 
„Vigyázzatok, mit hallotok!”
Máté evangéliuma huszonötödik fejezetében olvashatunk azokról az okosakról, akik nemcsak szentek voltak, hanem bőségesen tartalékoltak is maguknak muníciót. A károgó varjak mindezt elkapkodnák, hogyha hagynánk. 
A kárhoztató beszédek, a gonosz média, a hazugságok terjesztése, a veszekedések mind-mind
                           kenetgyilkosok.    

______________________________________________________

                         
Fókuszáljunk 
                               a saját 
                             életünkre, 


őrizzük meg azt, amink van! 


A Mennyből kaptuk, a Menny Ura felé tartozunk elszámolással.
Aki emberek előtt akar az utolsó napokban is tetszelegni, az tévúton jár.
A világ átadta magát a paráznaságra, ezzel mi már nem tudunk mit kezdeni. Szodoma és Gomora sorsa megpecsételődött.
Az emberi faj kiirtására felesküdött ---gendermozgalmak, a ---homoszexuális lobbi térhódítása, az eszmék keveredése, ---jó és rossz összemosása mind-mind arra mutat, hogy a mostani világrendszer megérett a teljes összeomlásra.
A nekünk adott próféciák szerint az utolsó idők jelei közt vannak a ---földrengések, ---járványok is  - pont így, többes számban! Ha bárki is azt a gondolatot dédelgetné magában, hogy a koronavírus járvánnyal véget értek a megpróbáltatások napjai, ki kell hogy ábrándítsuk:
---lesz még járvány, 
---lesz még háború, 
---lesz még megpróbáltatás.
Az ENSZ legújabb, értelmetlen törvénye már megtiltja a férj és feleség szavak használatát is, és helyette a házastárs szót ajánlja. Ez egyébként Kanadában már évek óta így van. Ismerjük a svéd óvodák törekvését is, ahol már régóta nem létezik a kisfiú és a kislány, csupán gyermekek vannak.
Azokban az országokban , ahol erős a nemek elkülönülése, nem értik még a nyelvekben található semlegesnem lényegét sem. Nem fogják fel, hogy az oroszban mire jó az on-ana-ano, illetve a német der-die-das.--


Itt élünk egy korban, szinte percenként kapkodva fejünket a blőd hazugságok bő tárháza miatt, s nem értjük, hogy fajulhattak el ennyire a dolgok körülöttünk...
Emlékezz, Ember!


Emlékezz!


Emlékezz a múltra!
Tanulj a történelemből!
Emlékezz a MEGVÁLTÓra!

EMLÉKEZZ  A  JÖVŐDRE!!!


A Megváltód erős keze ma is ki van nyújtva  feléd, csak meg kell(ene) ragadnod...

 

 

https://www.facebook.com/apokalipszisegykorszaklezarul/photos/a.917974081595260/3136565659736080

 

 

A mai korszellem az életedre tör

https://apokalipszis.eoldal.hu/cikkek/egy-letunoben-levo-tarsadalom/az-asszonyok-kedvence-.html