Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2021.02.24

Szentség nélkül _SENKI_ nem láthatja meg az Urat

                                                                                                           szsz.jpg

A szentség...

 

A szentség nem egyházi és nem is egy vallásos műszó.

A szentség a legigazibb, élő valóság. 

Nem csupán erkölcsösség vagy tisztaság, hanem Isten ereje.

 

Emberi elménk olyannyira elszakadt ennek a __valóságnak az ismeretétől a bűnbeesés pillanatában, hogy 6000 év távlatában Isten kegyelme nélkül teljesen feledésbe merült volna.
Az ember jelenlegi állapotában a szentség testidegen állapot. 
Nincs kompetenciája, sem kapcsolata egyetlen emberi alkotással sem. 
Nem megmagyarázható semmilyen művészi alkotással, sem írott formában, semmilyen kézzelfogható, ember teremtette produktumban.

Kifejezhetetlen, kimondhatatlan valóság.

 

A szentség egyedül Isten privilégiuma, 

a Körülötte és Benne lévő hibátlanság és erő,

emberi szóval meg nem ragadható,

legfelsőbbrendű dimenzió és tulajdonság.

Lényének kifejeződése.

 

Ez az Ő dicsősége, szorosan Hozzá tartozó, Tőle soha el nem választható, senki és semmi máshoz nem hasonlítható 
         szeretet-valóság.
Ezért mondjuk, hogy „dicsőség az Úrnak“, és ezért mondják folyamatosan az angyalok a mennyben, hogy „szent-szent-szent az Úr, a mindenható Isten“.

A szentség előtt nem marad meg senki és semmi, ami szentségtelen és ami nem tiszta, ami nem jóindulatú, nem őszinte. 
Mert a mi Istenünk  megemésztő tűz.

 https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zsid%C3%B3k%2012&version=NT-HU 

Olyan, mint a vaskohónak a tüze vagy mint a ruhatisztítók legerősebb fehérítő lúgja.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Malaki%C3%A1s%203&version=NT-HU

 

A bűnös ember nem marad meg a szent és a szentség jelenlétében. 
Fizikai, kémiai, szellemi képtelenség, 
mert egyszerűen elég, megsemmisül 
a bűn a Szent jelenlétében.
Megég - égéstermék és füstszag nélkül!

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=D%C3%A1niel+3&version=ERV-HU

 


  szl.jpg                   

A Szent Istennek a közösségéből, közelségéből ___az ember érdekében___ lett kizárva az ember.
Jó nagy vargabetűt kellett leírnunk ahhoz, hogy újra visszakerülhessünk ebbe a Szent Jelenlétbe, amiből kiestünk... De emberi erővel ez nem sikerülhetett volna. 
Ezért is kellett, hogy Ő maga, bűn nélküli, bűnt soha nem ismerő, teljes igazságosságot magában hordozó testben jelenjen meg közöttünk, mert a köztünk lévő távolság, a világ és a Szent Isten jelenléte közti távolság áthidalhatatlan volt...
             Isten Fia emberré lett.
             Ő teljesen ~~egyedüli és
                                 ~~egyedi,   
                                 ~~megismételhetetlen, 
                                 ~~leutánozhatatlan 
                                                                      nemcsak a Földön hanem 
                                                                           az egész univerzumban. 

„Aki bűnt nem ismert, [Isten] bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságossága lehessünk Őbenne.” 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Korinthus+5&version=ERV-HU

Micsoda mennyei terv!
                                  


A szentség hiánya 

szintén egy állapot, amiről a ma született ember nem tehet, mert beleszületett.
"Veleszületett rendellenesség", hogy benne van a bűn. 
Ezért vannak a betegségek, betegen született csecsemők, ezért vannak a deformációk, halálozások.
Viszont éppen úgy, ahogy Ádámot és Évát megillette a választás lehetősége,  a ma emberét is megilleti.  Lehetősége van mindenkinek visszatérni, lehetősége van 
elfogadni, de elutasítani is a Teremtő kinyújtott karját, amely az Ő Fiában, a názáreti Messiás Jézusban jelent meg 2000 évvel ezelőtt.

Természetesen mindig vannak és egy darabig lesznek is még cinikusok, akik kinevették és abszurdumnak tartják a megváltást. 

          A megváltás azonban           
             nem abszurdum,               
            hanem abszolútum.          

Itt játszik az is, aki részt vesz, és az is, aki nem. 
Középső út nincsen, 
purgatórium sincsen, 
mert a megtisztító tűz Isten jelenléte maga.

Abba bekerülni embernek csak határozott és konkrét döntéssel lehet: 


             ___ELFOGADOM   
                         VAGY     
               ELUTASÍTOM___

 

A szívbéli, emberi döntésre, Isten szerető, hívó Szavára válaszolva aztán Isten kedves Szent Szelleme válaszol. Ahol már eltűnik minden félelem - mert Isten Szeretet.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=J%C3%A1nos+17&version=ERV-HU

 

                                                                                     szirgalmas.jpg

 Isten irgalmas. 

Tudja, hogy egy néma nem képes elmondani a megtérők imáját, tudja hogy egy süket nem hallja meg az Ő szolgája száján kimondott Szavát, tudja, hogy egy vak nem látja Isten írott Igéjét vagy teremtett világát, amelyen keresztül Ő szintén szól hozzánk.
De Isten a szívek és a vesék vizsgálója: 
beszél a szívünkhöz, 
belelát a vesénkbe, 
tudja, mikor sírunk és nevetünk.

Vezet bennünket, mert Ő egy igazán jó Apa.

Amikor kinyújtjuk a kezünket feléje, Ő sohasem löki el és nem utasítja vissza. 
Ő a Bölcsesség...
Ő a Világosság. 


Ő és csak egyedül Ő tehet minket újra szentté, Menny-kompatibilissé, az Ő Egyszülött Fia drága Vére árán, Akinek egyedül sikerült egy tisztátalan bolygóra érkezvén tisztára mosni az Övéit.
Mert az Úrnak a része az Ő népe, Hozzá tartozunk mindörökre, s ezen egyetlen földi törvény vagy rendelet sem tud változtatni, sem Isten Igéjének negligálása - semmi nem tudja eltörölni azt, amit Isten megígért az Őt szeretőknek.
                          
"Mert Isten szeretetétől semmi, de semmi

 nem tud minket elválasztani — ebben egészen biztos vagyok!

 Sem halál, 
 sem élet, 
 sem angyalok, 
 sem az uralkodó szellemek, 
 sem ami most van, 
 vagy ami ezután következik, 
 sem azok, akiknek hatalmuk van, 
 semmi, ami a magasságban 
 vagy a mélységben van, 
 semmiféle teremtmény sem választhat el bennünket Isten irántunk való  szeretetétől, amely megjelent nekünk a 
 Messiás Jézusban, a mi Urunkban." 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=R%C3%B3ma%208&version=ERV-HU
 

"לעולם לא אאכזב ולא אעזוב אותך!" 

                     ami azt jelenti:

 

 "Soha nem fogok csalódást okozni és nem hagylak el!"

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zsid%C3%B3khoz+13%3A4-6&version=ERV-HU

 

sz-utolso.jpg