Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2021.02.20

Ki az igazi tanítvány?

 

 

 

A Messiás igaz tanítványai                                                          jes-brother.jpg

 

Figyelj, ide!
Azzal a felhatalmazással és megbízással, amivel a Messiás ma rendelkezik, azt választja magának, akit Ő akar - és azt bízza meg az Ő tervének kivitelezésével, akit Ő akar. Minden az Ő választásán múlik - de a sikeres életed rajtad is áll vagy bukik!
Isten Királyságában is van egy sikeres elit, akiket arról lehet felismerni - s ezért utánozni is érdemes őket -, hogy 

      engedelmesek.

Mindvégig engedelmeskedtek jó diákként a Tanár Szavának, mert okosak, s ezért bölcsekké is lettek. Tudják, hogy az engedelmességben 

      ERŐ

lakozik, nem is akármilyen! Ez az erő a Teremtő ereje, aki mindenek felett való, s jóindulatát elnyerni csak engedelmesség által lehet.

      Ő jó.       

                                                                                                    jes-storm-peter.jpg

Isten nem tudja Önmagát meghazudtolni, a Hozzá való tartoznásnak ez a kulcsa, feltétele. Utat az egyetlen Fiúban mutatott az emberiségnek. Egyetlen, kizárólagos Út van tehát, megalkuvás nélküli, Életre hívó és Örök Életet adó.
Nincs társmegváltás.
Nincs mellékút.
Nincs kiskapu.

Kizárólagosság van, mint ahogy az áldást sem az idegen asszony fia, hanem a választotté örökölte akkor is, s így van ez ma is. Istennek elhívottjai, kizárólagos választottjai vannak. Amikor Ő elhív valakit, nem mutat fel neki másik alternatívát a boldogsághoz és az áldásokba való bejutáshoz, mert az alternatív megoldások  SOHA  nem képesek az igazi áldásra. Utánozhatnak, olyannak tűnhetnek, mint az igazi - de hamisak, mert idegenek.

Az elhívottak, ha nem válaszolnak Isten hívására, nem fogják tudni, mi az üzenet, elfelejtik Mesterük tiszta hangját, s összekeverik az utánzattal. 
Isten nem úgy választ, mint az ember. Ő  nem a legszebbre, a legzöldebbre, a legmagasabbra, a legdelibbre, a legokosabbra figyel, hanem arra, akinek a szíve
Őhozzá tartozik és Őhozzá ragaszkodik.
Ő a szíveket keresi, nem a külső bájt, szépséget, formát. Ő egy emberben nem a ringó csípőjét vagy izmos vádliját kedveli - hanem az engedelmes szívét. Ezt nézi, ez vonzza az Ő természetét. Ez a szív pedig lehet az emberek által megvetett életben-testben is.
A világ éhes.
Éhes Istenre.

Isten tanítványai modellek is. Minták.
Életükkel megmutatják, mi az engedelmesség és a hűség jutalma.

Hűségesek.

Nem futkosnak bálványokhoz, nem mutogatják magukat úton-útfélen, mert nem eladók. Nem bocsátják áruba sem önmagukat, sem ajándékukat, mert hisz ingyen kapták, ingyen is adják. Ők maguk az ajándék, Isten szabad választásából és az emberekhez való jóndulatából.
Megjelent az Isten kegyelme minden embernek! Ezt ők jól tudják. Alázatosak.

 

 

Egy alázatos embert nem lehet megsérteni, mert mindene az ő Uráé. Az élete is. Egy alázatos ember tudja, ki hívta el, tudja mi a dolga, hol van dolga, s megcselekszi.

Ingyen, Isten iránti szeretetéből, hűséggel, engedelmességgel, alázattal.


Egy alázatos ember nem személyválogató, ahogy az ő Elhívója sem az. Tudja, hogy a tanítványok mindenütt ott vannak, ahova Isten helyezte őket, mert ott van a legjobban rájuk szükség. Nem riadnak vissza a nehézségektől, sem a próbáktól, sem a megpróbáltatásoktól, mert átlátnak a jelen nehézségein a jövőbe. Van jövőképük a jelen mögött, látják a hit szemüvegén keresztül a reménylett dolgokat. Nem keseríti el őket a nyomor látványa, mert tudják, hogy személyük a garancia a nyomor megszűnésére. Bennük él Isten Szent Szelleme.

Nem is kápráztatja el őket a világ csillogása, mert ahol a fényűzés tesz vakká embereket, ott ők önként vállalt vakságban élnek - s ha kell, szolgálnak.
  

"Minden hatalmat megkaptam a Mennyben és a Földön - mondta nekik Yeshua. - Mivel ez így van, menjetek, és tanítványokat fogtok nevelni (és tesztek - ועשו ) az egész világon."
(Mt28,19)

 

 

 

jes-mount.jpg

 


https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1t%C3%A9+28&version=ERV-HU

 

Nem a saját terved szerint kell dolgoznod, nem a saját ötleteléseid szerint kell ide-oda futkosnod.
Hatalmat kapsz, amiben járnod kell, 
s az ajándék helyet készít.

Tanítvánnyá tenni mindenkit - ez a nagy feladat, ez a mennyei megbizás. Azonban ezen az úton már készen áll számodra minden. Csak ki kell nyúlnod értük, megadni az árát, és HITBEN menni tovább.

Ismerned kell a te Mesteredet ahhoz, hogy engedelmeskedni tudjál neki feltétel nélkül, bizalommal a szívedben. Ő is meg akar bízni benned és meg akar ISMERNI téged. Sikeresnek együtt lenni kizárólag akkor lehet, amikor a felek vagy partnerek ismerik egymást. Bizalommal lenni csak olyan személy felé lehet az ember - és Isten is!- , aki szereti és ismeri a másikat. Kétkedés nélkül. Hittel, bizalommal, elfogadva együtt járni, s a végén bekerülni a megjutalmazottak közé - ez az igazi tanítvány életútja.
Egy sikeres, engedelmes életpálya és beteljesedés.

Embereket kell elérned a győzelmi hír üzenetével, alámeríteni őket, ahogy ezt az Úr unokatestvére, János apostol is tette - és menni tovább.

 

 

jes-kicsinyhitu.jpg

 

 

A tanítvány rendíthetetlen.
Okos emberként él és épít idelent, s okos szűzként fog bemenni földi útja végén a Mennyek Királyságába.
Olyan házat épít a Földön, amely biztos alapokon áll, nem  inog, s ha az élet viharai tombolnak is körülötte, sziklavárként áll a tomboló és pusztító erőknek ellenállva. Megingathatatlan, mert tudja, Kinek hisz, és ismeri Azt a Személyt, Aki őt elhívta, megszólította.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1t%C3%A9+7&version=ERV-HU


Nemcsak hallgatja, hanem meg is tartja Teremtőjének szavát, a keskeny ösvényen jár, s az Örökéletbe nyíló szűk kapun is képes lesz ezáltal belépni.
Nem cipeli a múlt terheit és az élet gondjait, hanem azt bölcsen Arra bízza, Aki mindenek felett, minden erő felett uralkodik.

Nem rója fel a rosszat, mindig hisz, mindig remél.  

 

 

jes-river.jpg

A tanítvány egyszerűen diák vagy követő. Erejét az Úrtól kapja, tanul a Mestertől és megtesz mindent, amire Ő kéri. Ennyire egyszerű.
Azt mondta, az Ő parancsolatai nem nehezek. És valóban nem is azok, amennyiben valaki megízlelte az alázatos élet boldog-nyugodt ízét. 


Az Úr öröme a mi erőnk.

 

 

jes-sand.png

https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1t%C3%A9+28%3A18-&version=ERV-HU