Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2020.12.06

Lehullanak MIND a bálványok

 

Emberek, akik hívőnek, a Messiást követőnek gondolodják magukat, miképpen lehet mégis, hogy olyanokat tartanak példaképeiknek, akik önzők, önimádók, soha nem tettek semmit, amivel fel kellett volna áldozniuk saját lelküket, saját testüket? 

Hívők, akik azt mondják, félik Istent, és közben a bálványaikról vesznek példát?

 

A kettő nem fér meg egymás mellett.

 

„Mert mit használ az embernek, ha megnyeri is az egész világot, de a saját lelkében kárt vall?”

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1t%C3%A9+16%3A25-27&version=ERV-HU

 

A Messiást követő ember odaadta az életét másokért: házastársáért, gyermekeiért, barátaiért vagy a nemzetért, Isten Királyságáért.

Az önző ember erre soha nem lesz képes, nem fogja feladni önként soha saját jólétét és kényelmét.

 

>>Ezután Jézus közelebb hívta magához az embereket, meg a tanítványait, és ezt mondta nekik: „Aki engem akar követni, az tagadja meg magát, vegye fel és vigye a keresztjét, úgy kövessen. Aki meg akarja menteni a lelkét, vagyis az életét, az el fogja veszíteni. De aki értem és az evangéliumért feladja az életét, vagyis a lelkét, az fogja igazán megmenteni. Mit ér, ha az ember megkapja az egész világot, de elveszíti a saját magát? Ugyan mit adhat azért, hogy megmentse a lelkét? Aki most szégyell engem és szavaimat ez előtt a hűtlen és bűnös nemzedék előtt, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor majd eljön az Atya dicsőségében, a szent angyalokkal együtt.”<<


Márk 8:34-38 - https://www.biblegateway.com/passage?search=M%C3%A1rk%208:34-38&version=ERV-HU

 

 

Az újságcímben szereplő név vagy a ragyogás nem a krisztusi magatartás bizonyítéka, ne vakítson el téged az, aki a világosság angyalának fényében tetszeleg. 

 

Láss a dolgok mögé! 

 

Lásd meg az összefüggéseket! 

Ki miért, __milyen céllal__ (!) vált azzá, ami? 

Ne vakítson el téged a látvány! 

 

„Ne szeressétek a világot…“, mert a világi dolgok szerelme elválaszt attól az egyetlen Szeretettől, Akitől minden származik.

 

cdbb5a14-48db-4404-8e45-9dcc8416713e.jpeg

„Kezdetben volt az Ige, aki Istennel együtt volt, és maga is Isten volt. Az Ige kezdetben együtt volt Istennel. Minden az Ige által jött létre, nélküle egyetlen teremtmény sem keletkezett. Benne volt az élet, amely a világosság volt az emberek számára. A világosság fénylik a sötétségben, de a sötétség sohasem tudta legyőzni, feltartóztatni vagy megérteni.“

 

János 1:1-5 - https://www.biblegateway.com/passage?search=J%C3%A1nos%201:1-5&version=ERV-HU

 

 

A sötétség pedig ezt sohasem fogja megérteni.

 

A bálványoknak, azaz azoknak az embereknek, akik magukat bálványoztatják, épp olyan nehéz bekerülniük Isten Királyságába, mint a gazdagoknak, akikről a tű foka példázata szól. Önszántából az ember soha sem mond le azokról a világi javakról és körülményekről, imádók táboráról, akik és amik elválasztják őt Istentől.

De nekünk nem bálványoznunk kell őket, hanem imádkoznunk értük és mélységéig megértenünk a Messiás Jézus szavait, amelynek értelmében:**

 

 

>>Akkor egy előkelő ember megkérdezte tőle: "Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?" Jézus ezt válaszolta neki: "Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, egyedül csak az Isten. A parancsolatokat tudod: Ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat!" Ő pedig így szólt: "Ezt mind megtartottam ifjúságomtól fogva." Amikor Jézus ezt hallotta, így szólt hozzá: "Még egy fogyatkozás van benned: add el minden vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben; azután jöjj, és kövess engem." Az pedig, mikor ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, mert igen gazdag volt. Jézus ezt látva, így szólt: "Milyen nehezen mennek be az Isten országába azok, akiknek vagyonuk van. Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni." Akik pedig ezt hallották, megkérdezték: "Akkor ki üdvözülhet?" Ő így felelt: 

 

** "Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges."<<

74495c15-d7d1-49ae-9971-1c6f6060a311.jpeg

 

Lukács 18:18-27 - https://www.biblegateway.com/passage?search=Luk%C3%A1cs%2018:18-27&version=NT-HU

 

Az Igaz Egyháznak az Igaz Izraellel karöltve átformáló erővé kell válnia; valaki ezt már sikerrel gyakorolja.

A bálványok előtt tehát nem meghajolnunk kell, hanem imádkoznunk értük. 

Teljes meggyőződéssel tudatában kell lennünk annak az egyszerű ténynek, hogy ők is emberek, és sokkal inkább vágynak lelkük mélyén Isten Beszédére és szeretetére, mint arra, hogy az emberek bálványozzák őket.

 

aefa9af1-b217-4078-8c23-6481ae8bbb9c.jpega4290c86-2194-441f-b445-a8e698d66b90.jpeg

A helyzet az, hogy egy emberek által bálványozott másik ember lelke és személyisége olyannyira eldeformálódhat az évek folyamán, hogy azt már egyetlen egy pszichológus vagy terapeuta sem tudja rendbehozni, helyes mederbe terelni. Mindnyájan ismerünk ilyen bálványokat, akár színészek, akár énekesek, akár politikusok, ők akkor is elsősorban emberek, akik éppen úgy két lábon járnak és éppen úgy Isten Szelleme élteti őket, mint bármelyikünket itt, ebben a földi létben. Nekik is éppen úgy oxigénre van szükségük lélegzéskor, mint bárki másnak az életben. Ők is félnek,  éreznek, vásárolnak, fáradtak és megfázhatnak. Nem fából, nem gumiból vannak, hanem hús-vér emberek (jó esetben), pontosan ugyanolyan anyagcserével rendelkeznek, mint bármelyikünk. Ők nem azonosak azzal a szereppel, amit játszanak (kivétel ez alól a hamis-háromság), sem azzal a szelfivel, amivel elfoglalják az internet adta tárhelyek 101 százalékát.

 

Szóval, az idő rövidségére való tekintettel is harcra fel, a bálványok hadd hulljanak! Nekik is jobb lesz, ha megismerik az Élő Istent.

 

 

A mappában található képek előnézete Obama & Sarkozy