Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2020.11.21

A Szanhedrin nyílt felhívása a Harmadik Templom szolgálatára

.ht3.png

Három évvel ezelőtt az alakulóban lévő Szanhedrin nyílt levelet adott ki három nyelven - héberül, angolul és arabul szólította fel Izmael fiait, hogy vállalják fel szerepüket a Harmadik Templom támogatásában, amiképpen az Ézsaiás próféta beszédeiben szerepel.
Ez a lépés több, mint szimbolikus. Egyértelmű célja az, hogy a vallásos zsidóság az egész világot egy lépéssel közelebb hozhassa az általa várt Messiás korszakának globális békéjéhez.

A levél szövege a következő:

„Kedves testvérek, Izmael jeles fiai, a nagy arab nemzet!
Izrael oltalmazójának és megváltójának, a szövetség által a világ teremtőjének kegyes segítségével kijelentjük, hogy nyilvánvalóan hallatszanak már a Messiás lépései, és eljött az ideje a Templom újjáépítésének Jeruzsálemben, a Mória-hegyen,  annak ősi helyén.

Mi, a zsidók, akik a Templom építését szorgalmazzuk, az Önök tisztelt képviselőihez fordulunk, akiket népük kijelölt, hogy esküvel tett fogadalommal, ajándékokat adjon a Templomnak, ahogy azt  Ézsaiás próféta megjövendölte az Önök alapvető szerepvállalásával és tiszteletreméltó helyzetével kapcsolatban - hogy bárányáldozatokkal és tömjénnel támogassák a Templomot és megkapják Isten áldásait.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=%C3%89zsai%C3%A1s+60%3A4-6&version=NT-HU

Ennek alapján biztosak vagy vagyunk abban, hogy Ön békés eszközöket választ és elkerüli az ellenségeskedés és az erőszak minden útját. Valamint biztosak vagyunk benne, hogy együtt nyitunk ajtókat a szeretet és a tisztelet felé.”

 

ht4.png

 

___________

A levelet 23 elismert rabbi írta alá, akik szimchát (rabbinikus ordinációt) kaptak a Szanhedrin visszaállítása céljából.
___
Yeshayahu Hollander rabbi, a Szanhedrin tagja, aki szintén aláírta a levelet, úgy gondolja, hogy ez a lépésük fontos híd a nemzetek felé is.
„A zsidóknak papnéppé kell válniuk” -mondta a 2Mózes19,6-ra hivatkozva. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+M%C3%B3zes+19%3A6&version=ERV-HU

„Az egész világnak szolgálnia kell, amikor kapcsolatba lépünk HaShem-mel.”

(HaShem = "a Név" héberül, így kerülik el a vallásos zsidók, hogy kimondják Isten nevét, ezzel akarva megfelelni annak a parancsolatnak, hogy Isten nevét az ember hiába ne vegye a szájára.)

„A Templom jót tesz az egész világnak, de ahhoz, hogy mi szolgálhassunk, a többi embernek is együtt kell működnie. Ez egyetemes szempont, és elengedhetetlen minden nemzet számára.”

_________

Aharon Yitzach Stern rabbi, aki szintén a Szanhedrin tagja és kiemelkedő szerepe van az ultra-ortodox közösségben, úgy véli, hogy elérkezett az ideje ennek a nyilatkozatnak a Harmadik Templom érdekében.

„Ez egy egyszerű lépés az igazi béke felé. A geula (megváltás) nagyon közel van. Két választásunk van: háború és nehézségek vagy béke és irgalom. Meghívtuk Izmael fiait hogy válasszák a békét és Isten félelmét.”


___________

Hillel Weiß rabbi, a Szanhedrin szóvivője részletesen kifejtette, hogy mik azok a motívumok, amelyek a Szanhedrint levélírásra ösztönözték.

„A levél nem kér pénzbeli támogatást.
A Szanhedrin nem kér engedélyt külföldi kormányoktól, sem az izraeli kormánytól.
A Templom építése nem politikai vagy jogi kérdés. 
Ez csakis a zsidókra háruló micva, azaz tórai parancsolat.
A levél meghívás, és nem politikai manőver, nem is vallási követelmény.
Nem fordulunk más vallásokhoz meggyőződésük kapcsán, hanem inkább ősi szerepük miatt mint Ézsau és Izmael gyermekeihez. Őket kérjük arra, hogy vegyenek részt az Isten szolgálatában."

 

ht.jpg


A fenti levél fordítását és körülményeit azért tartottuk fontosnak most közölni, mert a vallásos zsidók templomépítése körüli legfrissebb hírek szerint Donald J. Trump ígéretet tett a Templom ügyének előmozdítása érdekében.
Mint ismeretes, a zsidó vallásos körök nyílt levélben üzentek az amerikai Elnöknek, hogy imádkoznak az újraválasztásáért...

Figyeljünk és imádkozzunk, nem ítélkezve, hanem várva az elragadtatásra.
Ezt sürgessük! Az igaz és egyetlen Messiás közbelépését.

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jelen%C3%A9sek+11&version=ERV-HU

 

Azután egy hatalmas jelkép tűnt föl az égen: egy asszony, aki a napba volt öltöztetve, lába alatt a hold, a fején pedig koszorú tizenkét csillagból. 
Az asszony terhes volt, és a vajúdás fájdalmai miatt kiáltozott, mert már közeledett a szülés ideje. 
Majd egy másik jelképet láttam az égen: egy óriási, vörös sárkányt, amelynek hét feje és tíz szarva volt, a fejein pedig hét korona. Farkával lesöpörte az égről, és a földre dobta a csillagok egyharmadát. 
A sárkány az asszony elé állt, aki már majdnem megszülte a gyermekét. A sárkány azonnal fel akarta falni a gyermeket, mihelyt megszületik. Majd az asszony világra hozta a fiát, aki arra született, hogy vasjogarral uralkodjon minden nép fölött. Azután a fiúgyermeket felragadták Istenhez — a trónjához. Az asszony pedig elmenekült a pusztába, ahol Isten helyet készített neki, hogy ott gondoskodjanak róla ezerkétszázhatvan napig. 
Ezután háború kezdődött az égben. 

Mihály és angyalai harcoltak a sárkánnyal és annak angyalaival. 

A sárkány vereséget szenvedett, és ezért sem ő, sem az angyalai nem maradhattak többé a Mennyben, hanem kihajították őket onnan. Ez a sárkány az 

a régi kígyó, akit Ördögnek, vagy Sátánnak is hívnak, 

és aki az egész emberiséget becsapja. A Sárkányt és angyalait ledobták a Földre. Ekkor erős hangot hallottam a Mennyben. 
Ezt mondta: „Most lett a győzelem Istenünké, most mutatta meg az erejét, most érkezett el királyi uralkodásának ideje! Isten Messiása most kezdi gyakorolni királyi hatalmát, mert 

most dobták le a Mennyből testvéreink Vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Isten előtt. 

Testvéreink legyőzték a Vádlót a Bárány vérével, legyőzték beszédükkel, mert 

tanúskodtak az igazságról, 

legyőzték, mert nem ragaszkodtak az életükhöz sem, s nem féltek a haláltól. Örüljön a Menny, és ti mind, akik a Mennyben laktok! De jaj nektek, föld és tenger, mert leszállt hozzátok a Sátán, aki őrjöng dühében, mert tudja, hogy már csak kevés ideje maradt!” 
Amikor a Sárkány látta, hogy ledobták a Földre, üldözni kezdte az asszonyt, aki a fiúgyermeket szülte. Az asszony azonban két sas-szárnyat kapott, a hatalmas sas szárnyait, hogy el tudjon menekülni. El is repült a pusztába, arra a helyre, amelyet Isten készített a számára. 
Ott, a Sárkánytól távol, gondot viseltek rá három és fél évig. Ekkor a Sárkány szájából egy folyó ömlött ki, hogy az asszonyt elsodorja. De a föld segített az asszonynak: megnyitotta a száját, és elnyelte a vizet, amely a Sárkány szájából ömlött. Erre a Sárkány nagyon megharagudott az asszonyra, és elment, hogy háborút indítson az asszony többi gyermeke ellen: azok ellen, akik megtartják Isten parancsait, és Jézusról tanúskodnak. A Sárkány a tenger partjára állt.

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Jelen%C3%A9sek+13&version=ERV-HU


 

 

A mappában található képek előnézete A végső visszaszámlálás...The final countdown...